Natálie VÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Posouzení nepříznivé sociální situace dětí a mládeže v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Assessment of unfavorable social situation of children and youth at low-threshold facility for children and youth
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, konkrétně posouzením nepříznivé sociální situace v konkrétním Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež X. Cílem bakalářské práce je popsat proces posouzení nepříznivé sociální situace dětí a mládeže v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a následně vytvořit metodickou příručku pro sociální pracovníky konkrétního nízkoprahového …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the low-threshold facility for children and youth, specifically assessment of unfavorable social situation at specific Low-threshold facility for children and youth X. The purpose of the bachelor thesis is to describe the process of assessing the unfavorable social situation of children and youth in low-threshold facility for children and youth and eventually create a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁŇOVÁ, Natálie. Posouzení nepříznivé sociální situace dětí a mládeže v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií