Bc. Roman Rys

Bakalářská práce

Formy vlády a formy státu

Forms of Government and Forms of State
Anotace:
Anotace Bakalářská práce se zabývá problematikou forem státu a forem vlády. Cílem práce je popsat jednotlivá státní zřízení, najít mezi nimi souvislosti a odhalit odlišnosti. Práce je rozdělena do sedmi tematických oddílů. První kapitola se věnuje vysvětlení pojmů forma státu a forma vlády, druhý oddíl se zaobírá typy státu z hlediska způsobu vlády. Třetí oddíl se týká demokracie a demokratických způsobů …více
Abstract:
Annotation The bachelor thesis deals with state form and governmental form. The goal of the thesis is description of particular system of government, finding connections and revealing of differences. The thesis is divided into seven parts. The first one gives definition of state form and governmental form, the second charter is dealing with types of states from the point of view of way of government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Koníčková
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS