Bc. et Bc. Tereza Luzarová

Diplomová práce

Brno ve filmu - možnosti a uplatnění města ve filmovém průmyslu

Brno and film - possibilities and use of the city in the film industry
Anotace:
Diplomová práce se zabývá městem Brnem a jeho zapojením do filmového průmyslu. V úvodu nabízí definici kulturních a kreativních průmyslů a popisuje jejich pozitivní dopady na ekonomiku měst. Dále se práce věnuje fungování lokálních i zahraničních filmových kanceláří, s důrazem na nově vzniklou Filmovou kancelář Brno. První rok fungování kanceláře bude podroben zkoumání a srovnání se staršími regionálními …více
Abstract:
The master thesis deals with the city of Brno and its connection to film industry. It starts with an introduction to culture and creative industries and mentions their positive impact on economy. The paper offers a definition of film commissions and describes how they function in the Czech Republic and abroad, with the main focus on a new local film commission in Brno. Brno Film Office and its first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta