Josef Kutý

Bakalářská práce

A Market Opportunity Analysis of a Music Band in Terms of Creative Industries in the Czech Republic

A Market Opportunity Analysis of a Music Band in Terms of the Creative Industries in the Czech Republic
Abstract:
The main goal of this bachelor's thesis is to analyze market opportunities of a music band in terms of cultural and creative industries in the Czech Republic. It is divided into the theoretical and practical part. The theoretic one deals with the explanation of knowledge about cultural and creative industries and various marketing analyses. It clarifies methodology, theoretical concepts of cultural …více
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu tržních příležitostí hudební kapely v rámci kreativních a kulturních průmyslů v České republice. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na zpracování a rešerši teoretických poznatků z oblasti kreativních a kulturních průmyslů a některých marketingových analýz. Začíná metodologií, vysvětluje a objasňuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Mikeska, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kutý, Josef. A Market Opportunity Analysis of a Music Band in Terms of Creative Industries in the Czech Republic. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe