Bc. Stanislav BUČEK

Diplomová práce

Obraz Svatého Hostýna v raně novověké literatuře

The image of Saint Hostyn in early modern literature
Anotace:
Tato práce se snaží zmapovat texty raně novověké literatury, které obsahují zmínky o Svatém Hostýně. V úvodu je shrnuta historie tohoto poutního místa. Poté se již věnuje analýze vybraných textů. Zaměřuje se na žánry, které jsou s poutními místy spjaty barokní legendy, kramářské písně a historiografická díla. Zmíněna jsou i díla tematicky související se Svatým Hostýnem. Cílem této práce je ze zjištěných …více
Abstract:
This thesis tries to chart all texts in early modern literature, which include references to Saint Hostyn. The introduction of this thesis summarizes the history of this place of pilgrimage. After that it pursues the analysis of selected texts. It focuses on the genres that are associated with places of pilgrimage - baroque legends, broadside ballads and historiographical works. There are also mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUČEK, Stanislav. Obraz Svatého Hostýna v raně novověké literatuře. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jx0u68 jx0u68/2
30. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.