Bc. Martin Bortlík

Bakalářská práce

Lužice u Hodonína v době druhé světové války

Lužice at Hodonin during the second world war
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na historii obce Lužice u Hodonína v době druhé světové války. Hlavním cílem je vykreslení osudu obce a jejich občanů v době druhé světové války. První část práce se věnuje protektorátnímu okupačnímu režimu. Je zde zmíněn mimo jiné i vývoj školství, železnice i pošty. Druhá část práce se zaměřuje na účastníky odboje i na vztahy mezi ruskými vojáky a českým obyvatelstvem …více
Abstract:
I deal with the history of village Lužice during the second world war in this bachelor thesis. The main aim of this study is to depict the fate of the village and the citizens during the second world war. I describe the protectorate occupation regime in the first part of my thesis. I engage also the development of education, railway and post. The second part is focused on participants of resistence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta