Kateřina SCHWARZEROVÁ

Bakalářská práce

American Popular Music and World War II: Songs Go to War

American Popular Music and World War II: Songs Go to War
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je druhá světová válka a americká populární hudba. Práce byla rozděla do několika částí. První část se zabývá druhou světovou válkou jako společenskou událostí, průběhem války, významnými událostmi, počtem obětí apod. Druhá část se zabývá hudbou a to zejména americkou populární hudbou, druhy americké populární hudby a jejími představiteli. Třetí část se zabývá hudbou …více
Abstract:
The main theme of this bachelor thesis is World War and American pop music. The first part is focused on World War II. How war has affected the world, its causes, the course of the war, the war crimes that have taken place and, above all, the course of World War II in America. The second part of the thesis deals with music. Especially American popular music. Each chapter deals with a common theme with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Hostýnek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHWARZEROVÁ, Kateřina. American Popular Music and World War II: Songs Go to War. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/