Tomáš HOLUB

Bakalářská práce

Friedrich Wilhelm Nietzsche - Kritika náboženství a křesťanství

Friedrich Wilhelm Nietzsche - Critique of the Religion and Christianity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kritikou náboženství a křesťanství Friedricha Wilhelma Nietzscheho a jeho představě o možném překonání křesťanské morálky. Závěr práce shrnuje jednotlivé poznatky a obsahuje úvahy nad interpretací Nietzscheho myšlenek.
Abstract:
This thesis deals with the critique of religion and Christianity, Friedrich Wilhelm Nietzsche and his ideas of the potential overcoming Christian morality. Conclusion of work summarizes individual knowledge and includes consideration of interpretation Nietzsche ideas.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUB, Tomáš. Friedrich Wilhelm Nietzsche - Kritika náboženství a křesťanství. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce