Bc. Tomáš Gasparovič

Bakalářská práce

Principy týmové práce a předpoklady jejího využití

Principles of teamwork and premises of its usage
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je posouzení přístupu k týmové práci při výstavbě uhelné elektrárny v Turecku. V teoretické části obecně popisuji týmovou práci, problematiku sestavení týmu, vedoucího, konflikty v týmu a specifika multikulturních týmů. V aplikační části seznamuji čtenáře s konkrétním podnikem, organizační strukturou týmu, přístupu ke konkrétnímu multikulturnímu týmu a řešení konfliktů …více
Abstract:
The subject of this thesis is the evaluaton of the approach to teamwork during the construction of a coal power plant in Turkey. In the theoretical part I generally describe the principles of teamwork, the issue of building a team, the personality of a leader, conflicts within a team and specifications of multicultural teams. The practical part presents the reader a particular company, the organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: Ing. Robin Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní