Bc. Edita HOLUBKOVÁ

Diplomová práce

Zdravotně sociální pracovník jako člen multidisciplinárního týmu v lůžkovém rehabilitačním zařízení

Health and social worker as a member of the multidisciplinary team inpatient rehabilitation facility
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Zdravotně sociální pracovník jako člen multidisciplinárního týmu v lůžkovém rehabilitačním zařízení" se zabývá zdravotně sociálním pracovníkem, zdravotně sociální péčí, rehabilitací a spoluprací v týmu zdravotnických pracovníků lůžkového rehabilitačního zařízení. Cílem práce je zjistit odpověď na otázku, zda zdravotničtí pracovníci rehabilitačního ústavu považují zdravotně …více
Abstract:
The thesis titled "Health and social worker as a member of the multidisciplinary team in inpatient rehabilitation facility" focuses on health and social worker, health and social care, rehabilitation and cooperation in a team of medical professionals inpatient rehabilitation facility. The aim is to find out the answer to the question of whether health care workers rehabilitation department consider …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUBKOVÁ, Edita. Zdravotně sociální pracovník jako člen multidisciplinárního týmu v lůžkovém rehabilitačním zařízení. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií