Mgr. Silvie Adámková

Bakalářská práce

Soubor dat pro tvorbu tematických map severní Evropy

Database for map creation of the northern Europe
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sběrem dat a podkladů, které jsou potřeba pro tvorbu databáze zvolených témat z oblasti severní Evropy. Hlavním cílem je vytvořit vhodný soubor dat, který bude sloužit k tvorbě tematických map. Práce hodnotí dostupné zdroje a popisuje, jak se souborem dat pracovat.
Abstract:
The bachelor thesis is aimed to collect data and sources, which are necessary for making database of chosen themes from north Europe. Main aim is to made appropriate data file, which is basis for making thematic map. It´s focused to evaluate accessibility of facts and show, how to work with data file.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta