Lukrécie Kopečná

Bakalářská práce

Fair trade – komparace dopadů konceptu rozvojové politiky v mezinárodním obchodu na spotřebitele v České republice a producenty v Etiopii po roce 1994

Fair Trade - Comparison of the Impact of the Concept of Development Policy in International Trade with a Focus on Consumers in Czech Republic and Producers in Ethiopia after 1994
Anotace:
Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na systém rozvojové politiky fair trade v mezinárodním obchodu. Nejprve se zaměřuje na to, jak celý koncept funguje, jaký byl jeho vývoj a jak je na něj nahlíženo v současnosti. Po vyložení základních principů, na kterých se diskutovaná forma spravedlivého obchodu založena, následuje rozbor názorů a přístupů jednotlivých kritiků. Cílem práce je analyzovat …více
Abstract:
The aim of this work is to provide a comprehensive view on the system of development policy of fair trade in international trade. Firstly, the work focuses on how the whole concept works, what was its development and how it is viewed currently. After explaining the basic principles on which the form of fair trade is based, the work analyzes the opinions and attitudes of individual critics. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Pavel Procházka
  • Oponent: Tereza Lukášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48944