Lukrécie Kopečná

Bachelor's thesis

Fair trade – komparace dopadů konceptu rozvojové politiky v mezinárodním obchodu na spotřebitele v České republice a producenty v Etiopii po roce 1994

Fair Trade - Comparison of the Impact of the Concept of Development Policy in International Trade with a Focus on Consumers in Czech Republic and Producers in Ethiopia after 1994
Abstract:
Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na systém rozvojové politiky fair trade v mezinárodním obchodu. Nejprve se zaměřuje na to, jak celý koncept funguje, jaký byl jeho vývoj a jak je na něj nahlíženo v současnosti. Po vyložení základních principů, na kterých se diskutovaná forma spravedlivého obchodu založena, následuje rozbor názorů a přístupů jednotlivých kritiků. Cílem práce je analyzovat …more
Abstract:
The aim of this work is to provide a comprehensive view on the system of development policy of fair trade in international trade. Firstly, the work focuses on how the whole concept works, what was its development and how it is viewed currently. After explaining the basic principles on which the form of fair trade is based, the work analyzes the opinions and attitudes of individual critics. The aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: Pavel Procházka
  • Reader: Tereza Lukášová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48944