Bc. Barbora Hnizdiuchová

Bakalářská práce

Znalosti žen v oblasti resuscitace novorozence a kojence

The knowledge of women in the resuscitation of the newborn and infant
Anotace:
Předložená práce se zabývá problematikou znalostí žen v oblasti resuscitace novorozence a kojence. Zvolený problém jsem řešila pomocí kvantitativní studie. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obecně shrnuje problematiku resuscitace, konkrétně je zde rozebrána problematika základní neodkladné resuscitace dětí do 1 roku věku, rozdělení dětského věku do 1 roku, anatomické …více
Abstract:
The submitted work deals with the women´s knowledge of newborn´s and infant´s resuscitation. I solved this selected issue by using a quantitative study. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part summarizes the issue of resuscitation in general, there is specifically analyzed the issue of basic life support of children under 1 year of age, the different stages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Oponent: Mgr. Lucie Luckerová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta