Bc. Dominika VÁŇOVÁ

Diplomová práce

Důstojnost člověka jako základ sociální a pedagogické práce s romskými klienty v NZDM

Human dignity as the principle of social and pedagogical work with Roma clients in Youth club
Anotace:
Diplomová práce se věnuje sociální a pedagogické práci s romskými adolescenty v NZDM (Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež) s důrazem a na důstojnost a lidská práva. Jedná se o teoretickou práci, která popisuje Romy na území České republiky a to především v současnosti. Vymezuje a charakterizuje období adolescence a představuje v čem je adolescence u Romů odlišná, než u jejich vrstevníků z majoritní …více
Abstract:
This work focus to social and educational work with gypsy adolescents in youth club,consistents of worthiness and human rights. This theoretical work describes Gypsies in the territory of Czech republic mainly in present. It defines and describes period of adolescence, it represents differences between of Gypsies adolescence and youth of majority world. This work decribes youth club as one of the recent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁŇOVÁ, Dominika. Důstojnost člověka jako základ sociální a pedagogické práce s romskými klienty v NZDM. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jyj6de jyj6de/2
31. 3. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
31. 3. 2017
Bulanova, L.
1. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.