Mgr. Katarína Šenkeříková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Zhodnocení procesu individuálního plánování s uživateli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se zaměřením na uživatele od 6 do 14 let a romské uživatele v NZDM ZRNKO Charity Vsetín.

Evaluation of the Proces of Individual Planning with Streetwork center Clients focused on Clients aged between 6 and 14 Years and Roma Clients in NZDM ZRNKO Charita Vsetín.
Anotace:
Moje absolventská práce se věnuje hodnocení individuálního plánování s uživateli v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM) na příkladu konkrétní služby NZDM ZRNKO Charity Vsetín. Jejím cílem je zhodnotit proces individuálního plánování v tomto zařízení se zaměřením na romské uživatele ve věku 6 až 14 let prostřednictvím empirického kvalitativního výzkumu. Nejdříve zodpovězením otázky, jestli …více
Abstract:
This graduate thesis deals with the evaluation of individual planning with clients of low-threshold services for young people, on the example of the NZDM ZRNKO service operated by Caritas Vsetín. The main objective is to evaluate the process of individual planning in this social service focused on Roma clients in the age of 6 to 14 years, by means of empirical qualitative research methods. First by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc