Bc. Michal Hézsely

Bakalářská práce

Ukončenie osobnej a online terapie z pohladu psychoterapeutov

Termination of psychoterapy in person and online from the point of view od psychoterapis
Abstract:
The work deals with the phenomenon of termination of face-to-face and online psychotherapy from the perspective of psychotherapists. Three female psychotherapists and one male psychotherapist who practice psychotherapy in face-to-face and online formats shared their experience of termination through a semi-structured interview. The phenomenon of termination of psychotherapy was divided into several …více
Abstract:
Práca sa zaoberá fenoménom ukončenia osobnej a online psychoterapie z pohľadu psychoterapeutov. Tri psychoterapeutky a jeden psychoterapeut, ktorí praktizujú psychoterapiu v osobnej a online forme, zdieľali svoju skúsenosť s ukončením prostredníctvom pološtruktorovaného rozhovoru. Fenomén ukončenia psychoterapie bol rozdelený do niekoľkých celkov: Dôvody ukončenia psychoterapie, úspešné ukončenie psychoterapie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Monika Vodová
  • Oponent: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie