Bc. Josef KALABZA

Diplomová práce

Diagnostické metody pro hodnocení kapalných izolantů

Diagnostics methods for evaluation of liquid insulating materials
Anotace:
Text je rozdělen do šesti částí; první se zabývá základním dělením izolačních kapalin, druhá se zaměřuje na degradační parametry, které působí na izolační kapaliny. Třetí část popisuje vlastnosti izolačních kapalin. Ve čtvrté části práce je popis diagnostických metod, které se používají pro hodnocení stavu izolačních kapalin. Následuje popis použité izolační kapaliny, uvedení výsledků a vyhodnocení …více
Abstract:
The text is divided into six parts: the first one deals with the basic division of the insulating fluids, the second one focuses on the degradation parameters that act on the insulating fluids. The third one describes the characteristics of the insulating fluids. In the fourth one, there is a description of the diagnostic methods which are used for the evaluation of the state of the insulating fluids …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Prosr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALABZA, Josef. Diagnostické metody pro hodnocení kapalných izolantů. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/