Ing. Vladimír Zeman

Bakalářská práce

Optimalizace vybraného procesu v podniku

Optimization of a selected business process
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Optimalizace vybraného procesu v podniku“ je rozbor, jak procesní řízení ovlivňuje a zefektivňuje činnost podniku, jak po stránce teoretické, tak praktickou aplikací na reálný proces ve vybraném podniku. První část práce, označena jako teoretická, je zaměřena na popis procesního řízení v podniku a porovnání s funkčním řízením. Následně je popsáno, jak procesní řízení pomáhá …více
Abstract:
The main focus of this work named "optimization of selected business process" is on the analysis of how process management influences business activity and how it improves its effectivity using teoretical and practical application on a real process of the chosen enterprise. Teoretical part concentrates on the description of the business process management and on a comparison with the functional management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Michal Krčál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta