Ondřej Vašíček

Bakalářská práce

Studie revitalizace a využití bývalého průmyslového areálu na Sokolské třídě v Ostravě

Re-development of former industrial area in Sokolska street, Ostrava
Anotace:
Bakalářská práce, zpracována formou studie - investičního záměru, se zabývá revitalizací průmyslového areálu v Ostravě a jeho možným budoucím využitím.Cílem práce je navrhnout stavební úpravy historických objektů a jejich okolí. Studie obsahuje architektonické a technické řešení, návrh parkovacích ploch a zeleně, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Zhodnocení možné investice je provedeno …více
Abstract:
The Bachelor Thesis, compailed as a study - investment intent, engages in revitalization of industrial area in Ostrava and in possible further improvement of this area.The aim of this thesis is to project construction works of historic objects and of their surroundings. This study contains architectural and technical design, design of parking area and green vegetation, connection on traffic and technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Kalvach

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství