Bc. Kačmaříková Kačmaříková

Diplomová práce

The CJEU and the ECtHR - Allies or Rivals?

The CJEU and the ECtHR - Allies or Rivals?
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat vztah mezi SDEU a ESLP tak, aby poskytla co nejkomplexnější odpověď na titulní otázku. Činí tak především v kontextu substantivní ochrany práv, nicméně pro co nejpřesnější uchopení reality se soustředí také na institucionální a normativní rámec praktické koexistence obou soudů. Stěžejní část představuje analýza judikaturního dialogu, a to jak na úrovni obecných …více
Abstract:
The thesis aims to analyse the relationship between the CJEU and the ECtHR, aspiring to provide the most comprehensive answer to the title question. It does so primarily in the context of the substantive protection of rights, however, it also focuses on the institutional and normative framework of the practical coexistence of the two courts. The core part consists of an analysis of the judicial dialogue …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta