Hana HANKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita života žadatelů o dlouhodobé studijní vízum v Jihočeském kraji

Quality of life of applicants for long-term study visa in the South Bohemia region
Anotace:
Svou bakalářskou práci jsem zpracovávala na téma "Kvalita života žadatelů o dlouhodobé studijní vízum v Jihočeském kraji". Klíčovým cílem bylo zjistit, zdali se kvalita studujících cizinců během dlouhodobého pobytu v České republice mění a jak. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretickou část tvoří tři kapitoly. V první kapitole se zabývám kvalitou života obecně, její historií …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with "Quality of life of applicants for long-term study visa in the South Bohemia region". The main objective was to identify if the quality of foreign students studying in the Czech Republic changes during the long stay in the Czech Republic and if so, how this is expressed. The thesis is divided into two sections {--} theoretical and practical. The theoretical part consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010
Zveřejnit od: 5. 5. 2010
Identifikátor: 16298

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANKOVÁ, Hana. Kvalita života žadatelů o dlouhodobé studijní vízum v Jihočeském kraji. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses k09xbt k09xbt/2
10. 5. 2010
Složky
Soubory
Bulánová, L.
11. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.