Nikola Štěpánková

Bakalářská práce

Zaměstnanecké výhody ve velké společnosti

Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o zaměstnaneckých výhodách. Cílem této práce je za pomocí průzkumu zjistit současný stav systému zaměstnaneckých výhod v konkrétní společnosti a následně navrhnout opatření na jeho optimalizaci. V souvislosti s tím je dílčím cílem také zjištění spokojenosti zaměstnanců s takto nastaveným systémem. Teoretická část se zabývá zaměstnaneckými výhodami a problematikou s nimi …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with employees benefits. The main aim of this thesis is to find out the present system of employees benefits in the specific company and then propose measures for its optimization. In connection with it the partial aim is also finding out the satisfaction of employees with this system. Theoretical part is about employees benefits and issues related with it. Practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/k0exb4/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty