Mgr. Matěj Filípek

Rigorózní práce

Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Protection of Privacy and Personal Data of Employees in Labour Relations
Anotace:
Tato práce se zabývá ochranou soukromí a osobních údajů zaměstnance. V úvodu této práce je vymezen pojem práva na soukromí a ochrany osobních údajů. Dále se práce zabývá prameny práva jejich ochrany v pracovněprávních vztazích. Dále se práce věnuje dopadům nové regulace do této oblasti po nabytí účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, analýzou ochrany soukromí a osobních údajů na pracovišti …více
Abstract:
This thesis deals with the protection of privacy and personal data of employees. First, the concept of the right to privacy and personal data protection is defined. Then the thesis deals with the sources of the law of their protection in labor relations. Further on, the thesis deals with the effects of new regulation in this area after the entry into force of The General Data Protection Regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2021
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta