Vladimír Dubanský

Diplomová práce

Alternativní paliva v silniční osobní dopravě

Alternative fuels in road passenger transport
Anotace:
Předmětem diplomové práce jsou alternativní paliva v silniční osobní dopravě. Hlavním cílem je čtenářům představit druhy paliv a pohonů, zjistit jaká je situace v České republice a následně ekonomicky porovnat vybraná paliva. Práce je strukturována do pěti kapitol. Nejprve se věnuje představením paliv, jejich rozdělením a historií. Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristiky, výhody a nevýhody paliv …více
Abstract:
The subject of the thesis is alternative fuels in road passenger transport. The main goal is to introduce the types of fuels and drives to the reader, to find out the situation in the Czech Republic and then to economically compare selected fuels. The thesis is structured into five chapters. First, it deals with the presentation of fuels, their distribution and history. The second chapter focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Irena Kašparová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79928