Martina Vápeníková

Diplomová práce

Projekt rozšíření vinařství XY a zhodnocení jeho ekonomické efektivnosti a udržitelnosti

The Project for Expansion of XY Viniculture and the Evaluation of Its Economic Efficiency and Sustainability
Anotace:
Téma diplomové práce je Projekt rozšíření vinařství XY a zhodnocení jeho ekonomické efektivnosti a udržitelnosti. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí na teoretickou a praktickou. Praktická část je dále rozdělena na analytickou a projektovou. Teoretická část je zaměřena nejdříve obecně na vinařství, dále na projekt, jeho identifikaci a plánování. Je zde také vymezeno finanční zhodnocení projektu …více
Abstract:
The main topic of the thesis is the Project regarding the expansion of the XY winery and the evaluation of its economic efficiency and sustainability. The Thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part is further divided into analytical and project part. The theoretical part is generally focused on the winery, as well as on the pro-ject, its identification and planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vápeníková, Martina. Projekt rozšíření vinařství XY a zhodnocení jeho ekonomické efektivnosti a udržitelnosti. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika