Petra Dostálová

Bachelor's thesis

Role sestry při povinném očkování dětí z pohledu studentů oboru Všeobecná sestra

Nurse's Role in Compulsory Vaccination of Children from General Nursing Students' Perspective
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rolí sestry při povinném očkování dětí z pohledu studentů oboru Všeobecná sestra. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje problematice očkování a popisuje očkování v české legislativě. Dále se zaměřuje na etická dilemata očkování a na roli sestry v rámci očkování dětí. Praktická část se zabývá analýzou dat, která byla …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with nurse's role in compulsory vaccination of children from general nursing students' perspective. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the issue of vaccination and describes vaccination in Czech legislation. It also focuses on ethical dilemmas of vaccination and nurse's role in vaccination of children. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Barbora Plisková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dostálová, Petra. Role sestry při povinném očkování dětí z pohledu studentů oboru Všeobecná sestra. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe