Petra Dostálová

Bakalářská práce

Role sestry při povinném očkování dětí z pohledu studentů oboru Všeobecná sestra

Nurse's Role in Compulsory Vaccination of Children from General Nursing Students' Perspective
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rolí sestry při povinném očkování dětí z pohledu studentů oboru Všeobecná sestra. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje problematice očkování a popisuje očkování v české legislativě. Dále se zaměřuje na etická dilemata očkování a na roli sestry v rámci očkování dětí. Praktická část se zabývá analýzou dat, která byla …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with nurse's role in compulsory vaccination of children from general nursing students' perspective. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the issue of vaccination and describes vaccination in Czech legislation. It also focuses on ethical dilemmas of vaccination and nurse's role in vaccination of children. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Barbora Plisková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostálová, Petra. Role sestry při povinném očkování dětí z pohledu studentů oboru Všeobecná sestra. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe