Jan NOVÁK

Bakalářská práce

Kompetence absolventů Základní odborné přípravy policistů na Vyšší policejní škole a střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově

Competences of Basic Police Training graduates at the Police College and secondary Police School of the Ministry of the Interior in Holešov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Policií České republiky jako institucí, je popsána její činnost, úkoly a povinnosti a také systém policejního školství. Ústředním tématem teoretické části práce je současný stav základního typu policejního školství Ministerstva vnitra a jeho hlavní obsahové náplně - základní odborné přípravy pro nově přijaté policisty ke službě pořádkové policie. Důraz je kladen na kompetence …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Police of the Czech Republic as an institution. One of the main aims of this thesis is to describe the function, mission and duties of the Police corps and also to analyze the Police education system. The theoretical part of this thesis is focused on the present state of the basic type of Police education under the Minist-ry of the Interior Affairs and on the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
Identifikátor: 14992

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jan. Kompetence absolventů Základní odborné přípravy policistů na Vyšší policejní škole a střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe