Bc. Iveta Šestáková

Bakalářská práce

Vydržel to jako normální chlap. Udělování zákazů tvůrčí činnosti v období normalizace na příkladu Rudolfa Hrušínského.

He Held on Like a Normal Man. Prohibitions of Creative Activities During the Period of Normalization on Example of Rudolf Hrušínský.
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá postup udělování zákazů tvůrčí činnosti v období normalizace. Zaměřuje se na konkrétní případ herce Rudolfa Hrušínského, na období kdy mu byla omezena možnost hrát ve filmu od roku 1969 a následný zákaz mimodivadelní činnosti v letech 1972–1975. Zkoumá možné důvody tohoto zákazu na základě filmů Spalovač mrtvol, Skřivánci na niti, Claim na hluchém potoku a Oáza, archivních …více
Abstract:
This Bachelor thesis explores process of imposing a ban on creative activities in the period of normalization. It focuses on specific example of actor Rudolf Hrušínský and his period of life when his possibility to play in a film was limited since 1969 and next ban from acting anywhere except of the theater in 1972–1975. This thesis research possible reasons of this ban based on movies Spalovač mrtvol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta