Bc. Jan Slíva

Bachelor's thesis

Básník svědomí. Obraz Jaroslava Seiferta v kulturním tisku 50. a 60. let

The Poet of conscience. Image of Jaroslav Seifert in the Czech cultural print of the 50s and 60s
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje mediální obraz Jaroslava Seiferta na stránkách oficiálních kulturních periodik v rozmezí let 1954-1968. Svou povahou je tedy interdisciplinární, neboť má blízko k literární historii, avšak důraz neklade na básníkovo dílo, jako na proměnu jeho zobrazování a jím prezentované názory či myšlenky, které mnohdy porovnává s deklarovanou ideologicko-estetickou normou komunistického …more
Abstract:
The thesis analyses media image of the Czech poet and Nobel Prize winner Jaroslav Seifert in official cultural periodicals in the years 1954-1968. The character of the thesis is interdisciplinary, because it is on the edge of history of literature, but concentration is on the transformation of image and presented Siefert’s ideas and opinions, which puts into context of ideological-aesthetic norms of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 2. 2021
  • Supervisor: doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / History

Theses on a related topic