Mgr. Lucie Langová

Bakalářská práce

Houbaři a ochrana přírody

Mushroom-pickers and nature protection
Anotace:
Práce se zabývá fenoménem houbaření, jakožto aktivitou odehrávající se v přírodě. První teoretická část je zaměřena na kulturní a historická východiska houbaření u nás a ve světě, od kterých se odvíjí vztah houbařů k přírodě a její ochraně. Dále podrobněji pojednává o environmentálních souvislostech houbaření, kde je přiblížena říše hub po ekologické stránce, ochrana přírody a způsoby jejího vnímání …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with mushroom-picking as an activity, which takes place in country side. First theoretical part of the thesis is focused on cultural and historical basics of mushroom-picking in this country and abroad as well. Pursuant to these basics, relation between mushroom-pickers and nature protection, is formed. Furthermore, environmental contexts of mushroom-picking are described in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Klvač
  • Oponent: Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia