Bc. Kristýna Hroníčková

Bakalářská práce

Územní ochrana jako nedílná součást environmentální politiky EU a ČR

Territorial Protection as an Integral Part of Environmental Policy: the EU and the Czech Republic
Anotace:
Ochrana přírodně významných a zajímavých území má v naší zemi velikou tradici. Do historie ochrany významných lesních porostů se velkou měrou zapsal český král Karel IV., později se objevují snahy o záchranu pralesů a významných krajinných prvků. V novodobých dějinách je nutno upozornit na vznik velice kvalitní legislativy z padesátých a šedesátých let dvacátého století. Na jejím základě vznikly na …více
Abstract:
The protection of naturally significant and interesting territories has had a long tradition in our country. The Czech king Charles the IV was significantly contributed to the history of the protection of important woods, other pursuits of forest and interesting landscape features protection started to appear later. In modern history, we should point out the establishment of a very high quality legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní