Bc. Tereza Hromádková

Diplomová práce

Vybraná témata politické komunikace z díla italského mediologa Paola Manciniho (politický paralelismus, profesionalizace, veřejná sféra)

Selected problems of political communication in Paolo Mancini's writings (political parallelism, professionalism, public sphere)
Anotace:
V diplomové práci se autorka soustředí na témata, která jsou v díle Paola Manciniho (1948*) klíčová pro pochopení vztahu médií a politickým struktur. V rámci těchto třech tematicky vymezených okruhů se diplomantka snaží objasnit, jak Mancini posuzuje vliv různých forem politického paralelismu (segmentovaný pluralismus, polarizovaný pluralismus aj.) na fungování mediálních systémů, a zejména na profesionalizaci …více
Abstract:
The author of the thesis concentrates on the issues, which are in Paolo Mancini´s work important to understand the relation of the media and political structures. In the framework of the tree issues the author tries to explain how Paolo Mancini consider the influence of different political parallelism forms on mass media systems functioning, especially the professionalism of journalists. At the same …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce