Bc. Markéta Dolejšová

Bakalářská práce

Komunitní servery – veřejná sféra 21. století?

Social networking websites - public sphere of 21st century?
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá komunitními servery a jejich potenciálem utvářet novou veřejnou sféru, kde by se mohla rozvíjet relevantní občansky uvědomělá diskuze vedoucí k utváření silné občanské společnosti. Problematika je nejprve zpracována teoreticky: Od vymezení pojmů veřejnost, veřejná sféra a občanská společnost přes popis jejich vzniku a postupného formování, text dále navazuje …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on social networking websites and their potential to create public sphere, where class-conscious discussions can develop and thus build strong civic society. The topic is studied from the theoretical point of view at first: from defining terms such as public, public sphere and civic society to description of their gradual shaping, the thesis continually progresses to applying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. David Kořínek
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií