Radovan Abudayyeh

Bakalářská práce

Vliv pH na potravinářská barviva

The effect of pH on food dyes
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje vliv pH na potravinářská barviva pomocí objektivních metod UV-VIS spektrometru, kolorimetru a také subjektivní metodou senzorické analýzy. V teoretické části jsou popsána vybraná potravinářská barviva z hlediska chemické struktury, použití v potravinářském průmyslu a vlivu na lidský organismus.V experimentální části bakalářská práce vyhodnocuje bathochromní, hypsochromní …více
Abstract:
Bachelor thesis analyses the effect of pH on food dyes by objective methods as UV/VIS spectrometer, colourimetric analysis and also a subjective method of sensory analysis. The theoretical part describes selected food dyes in the term of chemical structure, using in food industry and influence on the human organism.The experimental part evaluates bathochromic, hypsochromic, hypochromic and hyperchromic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivo Soural, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů