Zuzana KUČEROVÁ

Bachelor's thesis

The Possible Usage of the European Union Structural Funds for Communities and Their Semi-budgetary Organizations

The Possible Usage of the European Union Structural Funds for Communities and Their Semi-budgetary Organizations
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi čerpání dotací z Evropské unie. Teoretická část podrobně popisuje jednak všeobecně možnosti čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie a dále se zaměřuje na aktuální situaci v České Republice, tedy na programovací období 2007-2013. Důraz je kladen především na operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost. Součástí je i část Projektový management, …more
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the great possibility the EU has been offering and that is the providing of grants. The theoretical part contains further particulars about possible drawing from the EU Structural Funds as well as the description of current situation in the Czech Republic with emphasis on the Operational Programme Education for Competitiveness. The integral part is the project management …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2010
Identifier: 13943

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUČEROVÁ, Zuzana. The Possible Usage of the European Union Structural Funds for Communities and Their Semi-budgetary Organizations. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe