Bc. Pavel PROCHÁZKA

Bachelor's thesis

Hra Worms

Worms-like Game
Abstract:
Z her, které ovlivnily svět, patří Worms k těm nejvýznamnějším. I díky tomu se stali námětem pro moji práci. Zejména je to implementace z roku 1995, která se objevila pro platformu DOS a využívala výkon tehdejších počítačů na maximum. Dnes jsou počítače mnohem rychlejší, a přesto je nutné se zabývat efektivitou programu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl implementovat Worms v jazyce C spolu s knihovnami …more
Abstract:
"Worms" is definitely one of the most important computer games that have involved the world. This is one of the reasons why I chosed it for my thesis. Especially it is its implementation from 1995 which was created for the DOS platform and which was using the output of the computers at that time maximally. Nowadays the computers are much more faster but it is important to take care about the efficience …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2011
Accessible from:: 1. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petr Krajča, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROCHÁZKA, Pavel. Hra Worms. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2011 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Computer Science / Computer Science