Mgr. Jakub Lajmon

Bakalářská práce

Systém pro vzdálené sledování chyb pod PHP

Remote error-reporting system for PHP
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of monitoring web information systems issue, based on which it is designed and implemented the monitoring system, which allows centralized supervision. The designed monitoring mechanism allows tracking of errors on all monitored systems via a web interface of central system. Within the work (thesis) is the developed system used to monitor web information systems …více
Abstract:
Cieľom práce je analýza problematiky sledovania webových informačných systémov, na základe ktorej je navrhnutý a implementovaný sledovací systém umožňujúci centralizovaný dohľad. Navrhnutý sledovací mechanizmus umožňuje sledovať výskyt chýb na všetkých sledovaných systémoch prostredníctvom webového rozhrania centrálneho systému. V rámci práce je vyvinutý systém použitý na sledovanie webových informačných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Martin Jakubička
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma