Bc. Dušan Hanuš

Diplomová práce

Webový obchodní systém s využitím SOAP

Online shopping system using SOAP
Anotace:
Návrh webového elektronického obchodu využívajícího webových služeb na bázi SOAP / WSDL pro výměnu obchodních dat. Součástí práce je i realizace programu v PHP.
Abstract:
Design of an online shopping system, which uses Web services based on WSDL / SOAP for data exchange. As a part of the project a PHP application was created as a basic implementation of the design.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Radim Řehůřek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Pomikálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika