Theses 

Viktoriánský design jako zdroj inspirace pro současný britský interiérový design – Bc. Nikola Cieslarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Bc. Nikola Cieslarová

Bachelor's thesis

Viktoriánský design jako zdroj inspirace pro současný britský interiérový design

Victorian design as a source of inspiration for contemporary British interior design

Anotácia: Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda se současný britský interiérový design vrací k odkazu viktoriánské bytové kultury. První část práce se zabývá společností ve Velké Británii v období vlády královny Viktorie. Druhá část se zabývá proměnami obývacího pokoje od viktoriánské éry po současnost a odkazem viktoriánské tradice v současném britském interiéru.

Abstract: The purpose of this bachelor thesis is to find out if the contemporary British interior design goes back to the legacy of the Victorian housing culture. The first part deals with society in Great Britain during the reign of the queen Victoria. The second part deals with the transformation of the living room since the Victorian era up to the present day and the legacy of the Victorian tradition in contemporary British interior.

Kľúčové slová: Britský interiérový design, obývací pokoj, interiérový design, British interior design, living room, interior design

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 4. 2019 04:55, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz