Bc. Eliška Bartková

Diplomová práce

Diagnostika v ochraně rostlin založená na polymorfizmu DNA

Diagnostics in plant protection based on DNA polymorphism
Anotace:
ABSTRAKT Diplomová práce byla zaměřena na diagnostiku patogena Mycosphaerella graminicola pomocí PCR (polymerázové řetězové reakce). Konkrétně se jednalo o tyto metody: specifickou PCR a iPBS (inter-primer binding site) metodu. Pomocí iPBS metody se zjišťovala i mezidruhová variabilita patogena. Detekce druhu pomocí specifické PCR byla velice úspěšná a druh patogena se podařilo určit se stoprocentní …více
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis was focused on the diagnosis of the pathogen Mycosphaerella graminicola by PCR (polymerase chain reaction). Specifically, these methods were: the specific PCR method and the iPBS (inter-primer binding site) method. The interspecies variability of the pathogen was also determined using the iPBS method. Detection of the species by specific PCR was very successful and the pathogen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
  • Oponent: Lenka Nedomová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta