Yiwen Xu

Bakalářská práce

Financial Analysis of Prada Company

Financial Analysis of Prada Company
Anotace:
Financial analysis refers to the procedure of examining historical data to obtain information about the company's current and future financial conditions. The goal of this thesis is to analyze the financial situation of PRADA from 2012 to 2016 by conducting common-size analysis, financial ratio analysis and DuPont analysis. After these analysis we could see that PRADA performed very well in liquidity …více
Abstract:
Financial analysis refers to the procedure of examining historical data to obtain information about the company's current and future financial conditions. The goal of this thesis is to analyze the financial situation of PRADA from 2012 to 2016 by conducting common-size analysis, financial ratio analysis and DuPont analysis. After these analysis we could see that PRADA performed very well in liquidity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava