Rong Huang

Bakalářská práce

Financial Situation and its Assessment in Wanda Group Company

Financial Situation and its Assessment in Wanda Group Company
Anotace:
The thesis is about analyzing the financial situation of Wanda Group, which is one of the largest real estate companies in China. The purpose of this thesis is to use the selected financial analysis methods to assess the financial status of Wanda Group in the 2013-2017 financial year. Wanda Group is the largest real estate group in mainland China. Wanda Group's industrial chain includes all aspects …více
Abstract:
The thesis is about analyzing the financial situation of Wanda Group, which is one of the largest real estate companies in China. The purpose of this thesis is to use the selected financial analysis methods to assess the financial status of Wanda Group in the 2013-2017 financial year. Wanda Group is the largest real estate group in mainland China. Wanda Group's industrial chain includes all aspects …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Kateřina Stanovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava