Bc. Martina JANDÍKOVÁ

Diplomová práce

Policejní vyjednávání jako specifická forma komunikace

Police negotiations as a specific form of communications
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem ?Policejní vyjednávání jako specifická forma komunikace? se zabývá jednou z netradičních forem komunikace ? policejním vyjednáváním. Práce má celkem tři kapitoly. V první z nich je řešena problematika komunikace a jejího vztahu k policejnímu vyjednávání. Jsou zde vymezeny základní pojmy, které souvisejí s tématem práce (komunikace, policejní vyjednávání, krizová komunikace …více
Abstract:
The thesis entitled ?The Police Negotiations as Specific Form of Communication? deals with one of non-traditional forms of communication ? that of police negotiations. The thesis is divided into three chapters. The first one deals with the issue of communication and its relationship with police negotiations. There are definitions of the basic concepts associated with the topic (communication, police …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 17952

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ivan Nedoma

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDÍKOVÁ, Martina. Policejní vyjednávání jako specifická forma komunikace. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika