Bc. Jiří ZÁKRAVSKÝ

Master's thesis

Pohled na baskickou sociální a politickou identifikaci sportovní optikou

Insight on Basque social and political identification through sport
Abstract:
Sport má v celosvětovém měřítku velkou popularitu. Položme si ale otázku, zda může hrát důležitou roli při utváření národní, etnické nebo regionální identity? Pokud identity chápeme stejně jako Benedict Anderson, tedy jako pocit být součástí pomyslného společenství, můžeme na sportovní klání nahlížet jako na arénu, v jejímž rámci se společenství sportovců samotných a jejich příznivců symbolicky transformuje …more
Abstract:
Sport is very popular all over the world. Let´s ask a following question: Can sport play an important role in forming a national, ethnic or regional identity? If we understand identities the similar way as Benedict Anderson does, like being part of imagined communities, we can look at sport events like at the space where communities of sportsmen and their supporters are transformed into the national …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZÁKRAVSKÝ, Jiří. Pohled na baskickou sociální a politickou identifikaci sportovní optikou. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Political Science / Political Science

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.