RNDr. Jiří Materna, Ph.D.

Disertační práce

Probabilistic Semantic Frames

Probabilistic Semantic Frames
Anotace:
V komunitě počítačových lingvistů během několika posledních dekád výrazně vzrostla popularita takzvaných sémantických rámců. Sémantické rámce jsou datové struktury zachycující význam lexikálních jednotek pomocí množiny sémantických rolí. Na sémantické rámce lze nahlížet také jako na formální reprezentaci prototypických situací, které jsou příslušnými lexikálními jednotkami evokovány. Lingvisté tyto …více
Abstract:
During recent decades, semantic frames, sometimes called semantic or thematic grids, have been becoming increasingly popular within the community of computational linguists. Semantic frames are conceptual structures capturing semantic roles valid for a set of lexical units, which can alternatively be seen as a formal representation of prototypical situations evoked by lexical units. Linguists use them …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc., Dr. Maciej Piasecki, RNDr. Martin Holub, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika