Bc. Kristýna Rapouchová

Bakalářská práce

L'Univers poétique de Bohuslav Reynek

Bohuslav Reynek s poetic universe
Abstract:
L’annotation Le recueil L’Univers poétique de Bohuslav Reynek présente la vie et l'œuvre de l’artiste tchèque, souvent reconnu comme un poète et un traducteur (ou un poète traducteur). B. Reynek, quant à lui, se définissait plutôt comme un artiste des arts plastiques. Ce recueil réunit à la fois des gravures et des poésies de B. Reynek, les gravures illustrant les poésies. La biographie de B. Reynek …více
Abstract:
Anotace Práce Poetický svět Bohuslava Reynka představuje život a dílo českého autora, známého především jako básníka překladatele B. Reynek se však sám spíše považoval za výtvarného umělce. Tento text představuje vybrané grafiky autora a přikládá k nim básnické ekvivalenty Reynkovi poesie. Součástí textu je také biografie B. Reynka a jeho ženy Suzanne Renaud, francouzské básnířky, stejně tak i přehled …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Ph.D. Miroslava Novotná
  • Oponent: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta