Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.

Disertační práce

Jugoslávský a postjugoslávský válečný komiks (1918–2018)

Yugoslav and post-Yugoslav War Comics (1918–2018)
Anotace:
Cílem disertační práce je podat přehled nejdůležitějších milníků ve vývoji jugoslávského a postjugoslávského komiksu a zachytit jeho případná lokální specifika. Práce se také pokouší odpovědět na otázku, do jaké míry se specificky jugoslávský komiks vzdaluje obecné definici žánru. Kromě partyzánského prvku, který se ukázal jako nejvlivnější, se do něj promítly i žánrové posuny a mísení. Výsledkem těchto …více
Abstract:
The goal of the present thesis is to compile an overview of the most important development changes of Yugoslav and post-Yugoslav war comics and captures its local genre specifics. The thesis also aims to find out whether the Yugoslav and post-Yugoslav war comics are characterized by any specifics in relation to the general features and history of the genre. In addition to the partisan substance, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 7. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Foret, Ph.D., prof. Irina Antanasijević, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Teorie a dějiny slovanských literatur