Michal Horáček

Bakalářská práce

Aplikace demonstrující možnosti webového standardu WebAssembly a webového frameworku Blazor

An Application for Demonstrating the Possibilities of using the WebAssembly and Blazor Framework
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi webového standardu WebAssembly a webového frameworku Blazor. Cílem je ukázat nový webový framework Blazor a možnosti jeho nasazení. Teoretická část se zabývá webovým standardem WebAssembly, frameworkem Blazor a technologiemi, které využívají. V praktické části je vytvořena demonstrující aplikace a popsána vzorová řešení klíčových prvků typických webových aplikací …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the possibilities of web standard WebAssembly and web framework Blazor. The aim is to show new Blazor web framework and its deployment options. The theoretical part of thesis deals with the WebAssembly web standard, Blazor web framework and the technologies which they use. In the practical part of thesis is created application for demonstration and described solutions …více
 

Klíčová slova

WebAssembly Blazor
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Erik Král, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáček, Michal. Aplikace demonstrující možnosti webového standardu WebAssembly a webového frameworku Blazor. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma